Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásokról

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásokról

 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
Névjegyzék
A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda azokat a választópolgárokat, akik 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek 2019. augusztus 23-áig értesíti.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül felvételre a település bármely szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda ( HVI ) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.

Átjelentkezés
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig vonható vissza.
A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal
( 2019. június 26.) létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát mozgóurnát igényelhet.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
  • 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
  • a mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Jelölt -és listaállítás
A polgármesterjelölt és a helyi képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma Kartalon:

polgármesterjelölt: 145 ajánlásszám
helyi képviselőjelölt: 49 ajánlásszám

Az ajánlóíveket a Helyei Választási Irodában (2173. Kartal, Baross u. 103.) lehet igényelni 2019. augusztus 24. és szeptember 9. között, a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében. (Kivétel augusztus 24-e szombat, amikor 8 és 16 óra között ügyeletet tartunk.)

A leendő polgármesterjelöltek és a képviselőjelöltek 2019. augusztus 24-től
2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásiakat a Helyi Választási Irodának.
Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell átadni  szintén a választási irodának.

Szavazás, eredmény
A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. Követelmény továbbra is, hogy a választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem engedi szavazni a megjelentet.
A választópolgár egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás szavazólapon szavazhat.
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltere szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. ( polgármester 1 fő, képviselő 8 fő )
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Helyi Választási Iroda címe, a Helyi Választási Iroda Vezetőjének és munkatársának neve elérhetősége.
HVI iroda címe: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal, 2173. Kartal, Baross u. 103.

HVI Vezető: Balogh Zoltánné jegyző, Tel: 28/567-085. Fax: 28/ 567-106. e-mail: kartalph@kartal.hu
HVI munkatárs: Homok Edina köztisztviselő   tel: 28/567-085. Fax: 28/567-106. e-mail:  kartalph@kartal.hu
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos információk, nyomtatványok megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

Kartal, 2019. augusztus 13.

Balogh Zoltánné

HVI vezető

Tájékoztató a 2019 évi önkormányzati választásokhoz.pdf