Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére

Kartal Nagyközség Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross u 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

Ellátandó feladatok:

Kartal és Verseg aljegyzői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körébe a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal Versegi Kirendeltségének vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatási-szervezői végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, államigazgatási, jogász, közigazgatás-szervező,

•         vezetői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű ASP szakrendszer,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata;

•         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz

(a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltánné nyújt, a 06305032867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u 103 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K I./312/2022 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Elektronikus úton Balogh Zoltánné részére a jegyzo@kartal.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 7. A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel .

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idvh6oaye7