Álláspályázat jegyzői munkakör betöltésére

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross u 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kartali Közös Önkormányzati Hivatal vezetése a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. A hivatalhoz tartozó települések: Kartal nagyközség és Verseg község.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatási-szervezői végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         a kiállítástól számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata;

•         a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 §.-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

•         a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések bemutatása

•         nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatás-szervező,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltánné jegyző nyújt, a 06305032867 – os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u 103.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

K I./427/2022, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Elektronikus úton Oláh Klára Mária részére a polgarmester@kartal.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kartal.hu – 2022. február 16.

•         www.verseg.hu – 2022. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 15.

A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idmh2wgve5