Tájékoztató

Tisztelt Kartali Lakosok!

Kartal Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja Önöket, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban részesülő ellátottak jogi képviselője Forgács Béla.

Elérhetősége: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu, 06-20-4899-529