Új bölcsőde építése Kartalon a Játéksziget Bölcsőde és Konyha telephelyeként

Az RRF-1.1.2-21-2022-00017 számú, „Új bölcsőde építése Kartalon a Játéksziget Bölcsőde és Konyha telephelyeként” című projekt részeként, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány 420 millió forint vissza nem térítendő támogatásával egy új, 2 csoportszobás bölcsőde kerül megvalósításra.

Kartal Nagyközség Önkormányzata az RRF-1.1.2-2021 számú, Bölcsődei nevelés fejlesztése megnevezésű felhívás keretében egy új, 28 gyermek befogadását és ellátását biztosító bölcsőde építését kívánja megvalósítani.

A fejlesztés részeként a bölcsőde épülete a település belterületén elhelyezkedő, újonnan kialakított területen az Ady Endre utcában található Kartal 847/5 és 847/6 helyrajzi számú ingatlanokon valósul meg. A beruházás eredményeként egy igényesen kialakított, korszerű, a kisgyermekek nevelésére ideális épület létesül, mely korszerű kialakításának köszönhetően energiatakarékos lesz. A kivitelezési munkák mellett a projekt keretén belül kerül sor a szükséges eszközök beszerzésére is.

Az Önkormányzat a szükséges építési engedélyt megszerezte, jelenleg folyamatban van a kiviteli tervek készítése .


Óvoda felújítás 2018.


Belterületi utak felújítása

TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT!

Kartal Nagyközség Önkormányzata  eredményesen pályázott  a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 keretében az

“Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címmel megjelent pályázati kiírásra.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett neve: Kartal Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Játéksziget Napköziotthonos Óvoda Ady Endre úti székhely épületének felújítása

Projektazonosító:  PM_OVODAFEJLESZTES_2017/76

A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 87,69 millió Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés keretében Kartal Nagyközség Önkormányzata a Játéksziget Napközi otthonos Óvoda infrastrukturális színvonalának fejlesztését kívánja megvalósítani.

Ennek keretében

 • a meglévő óvodai ellátást biztosító helyek, helyiségek felújítása, átépítése
 • bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése
 • udvar, játszótér felújítása
 • valamint parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése kerül megvalósításra.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.20.

pest_megye (1)


BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA

Kedvezményezett neve: Kartal Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: PM_ONKORMUT_2018/73 SZ. BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZAT

A támogatás összege: 149,9 millió Ft

Logok2

A projekt a Pest  megye  Területfejlesztési  Koncepciója  2014-2030  és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásforrásból, a Pénzügyminisztérium támogatásával kerül megvalósításra.

A fejlesztés keretében Kartal Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és korszerűsítését kívánja megvalósítani.

A projekt megvalósítási helyei:

 • Ady Endre utca, hrsz.: 841
 • Bartók Béla út – északi szakasz, hrsz.: 1266
 • Bartók Béla út – déli szakasz, hrsz.: 1026
 • Béke utca, hrsz.: 1174
 • Császár utca, hrsz.: 759
 • Iskola utca, hrsz.: 930
 • Könyves Kálmán utca, hrsz.:113
 • Kun utca, hrsz.: 760/1
 • Temető köz, hrsz.: 340
 • Zrínyi Miklós utca, hrsz.: 141

A munkálatok megkezdésének időpontja 2019.03.18.

A beruházás várhatóan 2019. november 15-én kerül befejezésre.

A kivitelezést végző cég neve: HAJNÁCZKINVEST Kft.

A projekt keretében Kartal Nagyközség meglévő, szilárd burkolatú utcáinak korszerűsítésre kerül sor,

amik mentén számos forgalomvonzó létesítmény, közszolgáltatás található úgy, mint iskola, óvoda,

bölcsőde, sportcsarnok, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, művelődési ház, temető, kereskedelmi

és vendéglátó egységek, a település szempontjából jelentős foglalkoztatók és egyéb vállalkozások.

A felújítandó utcák mindegyike rossz állapotú, felújításuk mára elkerülhetetlenné vált.


Észak-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.