Kedvezményezett neve: Kartal Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: PM_ONKORMUT_2018/73 SZ. BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZAT

A támogatás összege: 149,9 millió Ft

Logok2

A projekt a Pest megye Területfejlesztési  Koncepciója  2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásforrásból, a Pénzügyminisztérium támogatásával kerül megvalósításra. A fejlesztés keretében Kartal Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és korszerűsítését kívánja megvalósítani.

A projekt megvalósítási helyei:

  • Ady Endre utca, hrsz.: 841
  • Bartók Béla út – északi szakasz, hrsz.: 1266
  • Bartók Béla út – déli szakasz, hrsz.: 1026
  • Béke utca, hrsz.: 1174
  • Császár utca, hrsz.: 759
  • Iskola utca, hrsz.: 930
  • Könyves Kálmán utca, hrsz.:113
  • Kun utca, hrsz.: 760/1
  • Temető köz, hrsz.: 340
  • Zrínyi Miklós utca, hrsz.: 141

A munkálatok megkezdésének időpontja 2019.03.18.

A beruházás várhatóan 2019. november 15-én kerül befejezésre.

A kivitelezést végző cég neve: HAJNÁCZKINVEST Kft.

A projekt keretében Kartal Nagyközség meglévő, szilárd burkolatú utcáinak korszerűsítésre kerül sor,

amik mentén számos forgalomvonzó létesítmény, közszolgáltatás található úgy, mint iskola, óvoda,

bölcsőde, sportcsarnok, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, művelődési ház, temető, kereskedelmi

és vendéglátó egységek, a település szempontjából jelentős foglalkoztatók és egyéb vállalkozások.

A felújítandó utcák mindegyike rossz állapotú, felújításuk mára elkerülhetetlenné vált.