2024.01.29. 1_2024.II.1. rendelet az étkeztetési rendeletek módosításáról

2023.09.28. 11_2023.(X.11.) deregulációs rendelet

2023.07.24. nyílt 7_2023.(VII.25.) gyermekvédelem helyi rendszeréről rendelet

2023.05.25. 6_2023._V.26. 2022. évi zárszámadás rendelet

2023.02.15. 3_2023_II.16. rendelet a köztisztviselői illetményalap megállapításáról.

2023.02.15. 2_2023_II.16. deregulációs rendelet 2.

2023.02.09. 1_2023_II.13. rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2022.05.26. 6.2022.V.27. rendelet 2021. évi zárszámadásról

2022.05.26. 5.2022.V.27. rendelet költségvetés módosításáról

2022.02.24. 4.2022.(II.25.) SZMSZ módosítása rendelet

2022.02.24. 3.2022.(II.25.) költségvetési rendelet

18_2022 rendelet avar és kerti hulladék égetéséről

17_2022 rendelet települési támogatásról

16_2022 temető rendjének szabályozásáról

15_2022 önkormányzat tulajdonában álló lakások és helységek bérletére vonatkozó

14_2022 deregulációs rendelet

13_2022 közösségi együttélés alapvető szabályairól

12_2022.X.28. rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

11_2022.X.28. rendelet az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9_2003.IX.1. rendelet módosításáról

10_2022_IX.20._állattartási rendelet hatályon kívül helyezéséről

9_2023.VIII.31. deregulációs rendelet 8_2023.VIII.28. temető rendelet

8_2022.(VII.15.) rendelet HÉSZ módosítás

7_2022_VI.27. étkeztetési díjak rendelet

5_2023.(III.31.) rendelet az étkeztetési térítési díjakról

4_2023.(III.31.) rendelet a közterület elnevezés rendeletbeli szabályozásáról

2023.09.28. 10_2023.(X.2.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

2021.05.31. 2. költségvetés módosító rendelet

2021.05.31. 3. zárszámadási rendelet 2020. évről

2019.11.28. 5. rendelet

9/2018.(XII.18.)Helyi Építési Szabályzat módosítás

8 /2018. (X.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

7/2018.(10.29.)partnerségi egyeztetés szabályairól

5/2018(V.31.)Képviselő-testületi rendelet a 2/2017.önkormányzati rendelet végrehajtásáról

4/2018(V.31.)Képviselő-testületi rendelet az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.rendelet módosításáról

3/2018(II.23.)Képviselő-testületi rendelet a települési támogatásról

2/2018(II.22.)Képviselő-testületi rendelet az 5/2016.rendelet módosításáról

1/2018(II.23.)Képviselő-testületi rendelet az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről

8/2017. (XI. 3.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

7/2017.(XI.3.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Gyermekvédelmi rendelet

Anyakönyvi rendelet

Zárszámadási rendelet Kartal 2016.

2017.évi költségvetési rendelet

2017.évi költségvetési rendelet mellékletek

6/2016 (XII.1.) számú rendelet a fogorvosi körzetek megállapításáról

1.sz.melléklet a 6.2016.sz.rendelethez

5/2016(IX.15.)Képviselő-testületi rendelet SZMSZ

SZMSZ 2016.

2015.évi költségvetési rendelet háromnegyed évi módosítása (2016.05.)

2016.évi költségvetési rendelet új

2016. évi költségvetés rendelet mellékletek javított

Bankszámla hozzájárulás

Zárszámadási rendelet 2015.év

Zárszámadási rendelet 2015.év mellékletek

Zárszámadás.2015.december 31-ei vagyonkimutatás intézményi

2015. évi költségvetési rendelet háromnegyed évi módosítása

2015. évi költségvetési rendelet félévi módosítása

4/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet Zárszámadás 2014.

4/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet mellékletei

3/2015.(V.26.) önkormányzati rendelet 1/2014.rend.módosítása

2_2015(III.01.)Képviselő-testületi rendelet a települési támogatásról

1/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Települési támogatás rendelet

2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelet melléklete

7/2014. (XI.01.) K.T.Rendelete a helyi képviselők tiszteletdíjáról

4/2014.(IX.15.)Közterület elnevezés rendelet

5/2014.(IX.15.)önkormányzati rendelet

2014. évi költségvetési rendelet

Hulladékgazdálkodási rendelet 12/2013.(XII.31.)

Háztartási szennyvíz rendelet 11/2013.(XII.31.)

2013. évi költségvetési  rendelet módosítás

2013. évi költségvetési rendelet

 Zárszámadás 2012.évről

3/2013.(III.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013.évi költségvetésétől

Bölcsőde gondozási díj rendelet

2012. háromnegyed évi előirányzat módosítás rendelet

2012.  félévi előirányzat módosítás rendelet 11/2012.(X.15.)

Rendelet a folyékony hulladék és a szennyvizek ártalmatlanításáról

A helyi adókról

A helyi képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről

Közterület használati rendelet

4/1999.(II.13.)Rendelet a temető rendjének szabályozásáról

Köztisztasági rendelet

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

Rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

A talajterhelési díjról

Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről

Az avar és kerti hulladék égetéséről

Az elektronikus ügyintézésről

Az élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról

Az önkormányzat2012 évi költségvetéséről

Zárszámadás 2011. évről

Az önkormányzat közművelődési feladatairól

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól

Díszpolgári címről

Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kartal Nagyközség Helyi Építési Szabályzata

Kartal Nagyközség Helyi Építési Szabályzata melléklet

Kartal nagyközség jelképeiről

Kartal nagyközség településszerkezeti tervéről

SZMSZ 2013.