Szülőföldünk Kartal Alapítvány
Helyi Vidékfejlesztési Irodája
Irodavezető: Deák Istvánné

 

Elérhetőség:
2173 Kartal, Petőfi u. 41.
Mobil telefon: 06 20 925 1090
Tel/Fax: 06 28 437 656,   06 28 437 742
e-mail: szulofoldunk.kartal@gmail.com

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14-18 óra.
A többi munkanapon telefonos egyeztetés alapján.

A Leader Pályázatokról: A III. tengely 4 intézkedésének pályázata lezárult.

Több mint 5000 db kérelem érkezett országosan az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésére (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás, és fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése), ebből 900 érkezett elektronikus formában. Ezekre csak az 5000 alatti lakosságszámmal rendelkező települések lakosai, illetve itt működő mikrovállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok pályázhattak
LEADER IV.tengely várható indulása: 2009. május-június, ahol az 5 ezer fő feletti települések is pályázhatnak.
Az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének újabb beadási fordulója későbbre tolódik (rendelet módosítása várható).
 
A MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZATRÓL
„A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése és tevékenységük összehangolása a  vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.”   / 131/2008. (X.1.) FVM rendelet /
Az MNVH feladata:
– Szolgáltató és információs feladatai: szakmai és módszertani tapasztalatcsere, igényfelmérés az ÚMVP III.-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban, terjeszti a legjobb gyakorlatot,
– Kommunikációs feladatai: A regisztrált szereplőkkel kapcsolatteremtés, adatbázis biztosítás,véleményalkotási lehetőség, tájékoztatásnyújtás az ÚMVP III.-IV. tengelyének intézkedéseiről
– Nemzetközi és hazai kapcsolatok: Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének segítése, együttműködési hálózatok kialakítása, tanulmányutak, képzések szervezése, tájékoztatásnyújtás a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködést.
Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztrációra jogosult:
 Minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, továbbá bármely egyéb vállalkozás,a helyi önkormányzat, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi t társulása, Magyarországon nyilvántartásban vett egyesület, társadalmi szervezet, felsőoktatási intézmény, érdekképviseleti szervezet, szakmai és gazdasági kamara,
az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház,  a vidékfejlesztéssel foglalkozó országos hatáskörű közigazgatási szerv,  az ÚMVP Monitoring Bizottságának tagja, LEADER helyi akciócsoport,  a regionális fejlesztési ügynökség,egyéb vidékfejlesztésben érintett szereplő.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításában és működtetésében fontos szerepet játszanak a kistérségekben jelenlévő Helyi Vidékfejlesztési Irodák, valamint az FVM Vidékfejlesztési-, Képzési- és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI).
Regisztrálni az 1. számú melléklet szerinti regisztrációs adatlap kitöltésével, a regisztrálni kívánó személy lakcíme vagy székhelye szerint illetékes HVI-nél lehet.
A regisztráció létrejöttéről a regisztráltakat az FVM VKSZI írásban értesíti.
Az MNVH tagság minden hazai vidékfejlesztéssel foglalkozó szereplő számára nyitott.
 Írásbeli nyilatkozat benyújtásával a regisztráció bármikor törölhető.
 Az MNVH regisztráltjai tematikus szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan is érdeklődési-, szakterület szerinti információkat kaphatnak.
Szakterületek:
1. Fenntartható energia szakterület: a megújuló energiaforrások (nem csupán biomassza) alkalmazása iránt érdeklődők számára;
2. Állattenyésztés, állattartás szakterület;
3. Szántóföldi növénytermesztés szakterület;
4. Élelmiszer feldolgozás szakterület: magában foglalja az elsődleges feldolgozást, az élelmiszeripari vállalatoktól a helyi termékek előállítójáig (gyümölcs, zöldség, tej, hús, gomba);
5. Vidéki örökség szakterület: a vidék kulturális és természeti örökségének megőrzésében érdekelt tagok;
6. Kertgazdaságok és természetközeli gazdálkodás szakterület: a gyümölcs-zöldségtermelés, a bio-, öko- és egyéb alternatív termelési módok iránt érdeklődők számára;
7. LEADER szakterület: minden LEADER-szerű együttműködésben érintett tag számára;
8. Erdészet és vadgazdálkodás szakterület;
9. Turizmus és vállalkozásfejlesztés szakterület;
10. Társadalmi integráció, humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztési szakterület: magában foglalja a vidéki közösségi és közszolgáltatások, társadalmi felzárkóztatás témáit;
11. Tudás, innováció, kutatás-fejlesztés, informatika szakterület.
Amennyiben bárki részt kíván venni ezekben a feladatokban, illetve igénybe kívánja venni a MNVH szolgáltatásait, töltse ki a regisztrációs lapot.a „ www.mnvh.eu” honlapon, a „Regisztráció” alatt.
 A kitöltés után a kinyomtatott regisztrációs lapot aláírva el kell juttatni a HVI vezetőnek.

( Kartal, Petőfi u. 41.)

Cikkek

Társadalmi vita a Közös Agrárpolitikáról /KAP/