Kistérségi Gondozási Központ

Aszód Petőfi utca 6/a.

Telefon-fax: 06-28/400-103

E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu

Vezető: Varga Jánosné

Aszódon 1988.óta működik a Gondozási központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az évek folyamán egyre több feladattal bővült, míg kialakult a jelenlegi intézményi struktúra, amely a gyermekkortól az időskorig minden korosztálynak segít problémáik megoldásában.

Az intézmény szervezeti felépítése

1.    Aszód közigazgatási területen az alábbi alapfeladatokat látja el:

 •  szociális étkezés

2.    Aszód közigazgatási területen valamint az Aszód kistérség – Aszód, Iklad,Domony, Kartal, Verseg, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló Zsámbok ellátási területen teljesíti az alábbi szociális feladatokat:

 • házi segítségnyújtás,

 • családsegítés,

 • gyermekjóléti szolgáltatás,

 • idősek nappali ellátása

Rövid ismertető az egyes szolgáltatásokról

 

Idősek Klubja

Két idősek klubja működik Aszódon. A klubok címei: Aszód, Petőfi S. út 6/a és Aszód, Falujárók útja 5. Nappali ellátást biztosít azoknak az idős embereknek akik szeretik a társaságot, a közös programokat.

A szolgáltatások a következők:

 • napi 3xi étkezés biztosítása,

 • szabadidős programok szervezése,

 • egészségügyi ellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítése,

 • hivatalos ügyek intézésének segítése,

 • életvitelre vonatkozó tanácsadás,

 • speciális önszerveződő csoportok támogatása

Jelentkezés az intézményvezetőnél, Hétfőtől – Péntekig, 8 és 15 óra között

Étkeztetés

Az étkezés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetése történik, akik azt önmaguk, illetve családtagjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az ellátottak köre:  akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.

A kérelmet az intézményvezetőnél kel leadni, jövedelemigazolással együtt.

Hétfőtől -péntekig, 8 – 15 óráig.

Házi segítségnyújtás

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán biztosítja.

Az ellátottak köre: idős korúak, pszichiátriai – szenvedély betegek, fogyatékkal élők, egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulók.

A gondozónő:

 • segít a tisztaság megtartásában,

 • közreműködik a háttartási feladatok elvégzésében,( bevásárlás, takarítás,mosás, meleg étel biztosítása)

 • a kialakult veszélyhelyzetek megoldásában közreműködik.

 • ellátja a gondozott érdekvédelmét.

 • segíti a szociális ellátásokhoz való hozzájutást.

 • pszichés támogatást nyújt gondozottja részére.

A kérelmet az intézményvezetőnél kell jelezni, Hétfőtől – Péntekig, 8 és15 óra között.

Az Idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatásai jövedelemtől függő térítési díj ellenében vehetők igénybe.

Gyermekjóléti szolgálat

Segíti azokat a családokat, akik:

 • válsághelyzetben vannak,

 • tudni szeretnének a gyermeki jogokról, támogatásokról,

 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadáshoz szeretnének hozzájutni.

A családgondozó segít:

 • a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, a veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.

 • a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében.

 • a prevencióhoz kapcsolódó, önsegítő, támogató csoportok valamint nyári szabadidős táborok megszervezésében és működtetésében.

A szolgáltatás ingyenes.

Galgamenti Ifjúsági nap 2010, a Gyermekjóléti Szolgálatok szervezésében

Családsegítő szolgálat

A családsegítő szolgálat segítséget nyújt azoknak az embereknek, akik:

 • válsághelyzetben vannak,

 • szociális, életvezetési, mentális tanácsadásra tartanak igényt, mert

 • pályakezdő vagy tartós munkanélküliek,

 • adósság terhekkel küzdenek,

 • lakhatási problémáik vannak,

 • fogyatékkal élnek, szenvedélybetegek, pszichiátriai  betegek, akik betegségük miatt életvezetési akadályokba ütköznek.

 A családgondozó:

 • szociális és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,

 • segíti a családokat a család konfliktusainak megoldásában,

 • elősegíti a humán jellegű civil kezdeményezéseket,

 • segíti a speciális támogató és önszerveződő csoportok létrejöttét és működését.

A szolgáltatás ingyenes.

SZOLGÁLTATÁSAINK ÉS MUNKATÁRSAINK ELÉRHETŐSÉGEI

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2170 Aszód, Petőfi út 6/a

Intézményvezető: Varga Jánosné

06-30-8160462

Gyjsz.szakmai vezető: Erdélyi Katalin

Cssz. szakmai vezető: Márta Bettina

06-30-8160461

Házi segítségnyújtás szakmai vezető:Bencsik Jánosné

Tel./Fax: 06-28-400-103,

E-mail: szocgond.aszod@invitel.hu

Idősek klubja 2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Tel.: 06-28-400-099

IDŐSEK KLUBJA 2 helyszíne:

-2170 Aszód, Petőfi út 6/a

– Aszód, Falujárók útja 5.

 

Gyjsz.: Csssz.:

H: 12-16 8-12,

K: 8-12, 12-16,

Sz: 8-12 12-16

Cs: 12-16, 8-12,

P: 8-10, 13-15

 

IDŐSEK KLUBJA

H-CS: 8-16,P: 8-15

 

 

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Házi segítségnyújtás.

Szociális étkeztetés.

Idősek nappali ellátása

 

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2173 Kartal, Baross út 117.

Gyjsz. családgondozó: Teszéri Györgyné

Csssz. családgondozó: Sisa Anita

Házi segítségny.: Palyáné Bóbis Ágnes

Tel..06-30-816-0446

 

Gyjsz.: Csssz.:

H: 8-12, 12-16,

K: 12-16, 8-12,

Sz: 8-12, 12-16,

Cs: 12-16 8-12,

P: 8-10, 13-15

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

Házi segítségnyújtás.

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2174 Verseg, Templom tér 12.

Gyjsz.Csssz. családgondozó: Tóth Józsefné

Tel.: 06-30-816-0448 Fax: 06-28-438-769

Gyjsz.: Csssz.:

H: 9-11, 11-12,

K:

Sz: 9-10, 10-11,

Cs: 14-15, 15-16,

P: 9-10, 10-12,

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat.

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2181 Iklad, Iskola tér 23.

Gyjsz. családgondozó: Hrncsár Pálné

Csssz. Családgondozó: Benkó Lajosné

Házi segítségny.: változóban

Tel.: 06-30-816-0455Fax: 06-28-403-381

Gyjsz.: Csssz.:

H: 7-12

K: 8-12

Sz: 7-12

Cs: 8-12,

P: 13-15, 13-16

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

Házi segítségnyújtás

Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2181 Domony, Fő út 98.

Gyjsz. családgondozó: Hrncsár Pálné

Tel:06-30-448-3751

Csssz. Családgondozó: Benkó Lajosné

Házi segítségnyújtás: Pauló Pálné

Tel.: 06-30-816-0455

 

Gyjsz.: Csssz.:

H: 12-16,

K: 7-12

Sz: 8-12

Cs: 12-16,

P: 8-10 10-12,

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

Házi segítségnyújtás

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2190 Bag, Szent István u. 52.

Gyjsz.családgondozó: Kissné Nemes Zsuzsanna és Kocsis Katalin

Cssz. családgondozó: Berdó Lívia

Házi segítségny.: Pajor Lászlóné

Tel.: 06-30-693-5930 Fax:28-576-540

Gyjsz.: Csssz.:

H: 12-16 8-12,

K: 8-12, 12-16,

Sz: 8-12, 12-16,

Cs: 12-16, 8-12

P: 8-12, 8-12

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

Házi segítségnyújtás

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2193 Galgahévíz, Fő út 143.

Gyjsz.családgondozó: Horváth Boglárka

Csssz.: Rabné Harkai Judit

Tel.: 06-30- 693-5929

 

Gyjsz.: Csssz.:

H: 8-12

K: 12-16,

Sz: 12-16

Cs: 8-12,

P: 8-10 9-11,

 

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

 

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2192 Hévizgyörk, Kossuth L. u.6.

Gyjsz. családg.: Kocsis Katalin

Csssz. családgondozó: Rabné Harkai Judit

Tel.: 06-30-693-5928

Gyjsz.: Csssz.:

H: 8-12

K: 8-12,

Sz: 8-12

Cs: 8-12

P: 12-14 12-14,

 

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Házi segítségnyújtás

 

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2192 Zsámbok, Bajza tér 16.

Gyjsz. családg. : Maszlag Gábor

Tel.: 06-30-816-0447

Csssz. családgondozó: Szigeti Ede

Tel.: 06-30-693-5927

Gyjsz.: Csssz.:

H: 12-16

K: 12-16,

Sz: 8-12

Cs: 8-12

P: 8-10 13-15,

 

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2115 Vácszentlászló, Fő út 2.

Intézményvezető: Varga Jánosné

Gyjsz. családg. : Maszlag Gábor

Tel.: 06-30-816-0447

Csssz. családgondozó: Szigeti Ede

Tel.: 06-30-693-5927

Gyjsz.: Csssz.:

H: 8-12

K: 12-16,

Sz: 12-16

Cs: 8-12,

P: 13-15, 8-10

 

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Kistérségi Gondozási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2194 Tura, Puskin tér 16.

Intézményvezető: Varga Jánosné

Gyjsz. családg. : Rácz Jánosné,

Horváth Boglárka

Tel.: 06-30-693-5931, 28-466-707

Csssz. családgondozó: Kissné Bencsik Anita

Tel.: 06-30-693-5931, 28-466-707

Házi segítségny.: Tóth Istvánné

Gyjsz.: Csssz.:

H: 12-16, 8-16,

K: 8-12, 12-16,

Sz: 8-12, 13-16,

Cs: 12-16, 8-12,

P: 8-12, 12-15

 

Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Házi segítségnyújtás

 

INTÉZMÉNYÜNK EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

1. Jogi segítségnyújtást biztosítunk minden hónapban 2×2 órában Tura és Aszód településen. Bejelentkezés:

 • Aszódon a 06-30-816-0461 vagy a 06-28-400-103 telefonszámon 8-15 óra között.

 • Turán: 06-30-693-5931 telefonszámon 8-15 óra között lehetséges.

A szolgáltatás keretében iratszerkesztésre, információnyújtásra, tanácsadásra nyílik lehetőség, amelyet Dr. Tápay Erzsébet ügyvéd nyújt..

2. Pszichológiai tanácsadás működik a kistérség településein heti 2 órában. Detréné Urbán Nóra klinikai szakpszichológus előzetes időpont egyeztetés keretében segíti a Családsegítő Szolgálatok és Gyermekjóléti Szolgálatoknál előforduló pszichológiai problémákat

3. Álláskereső klubok működnek a kistérség településein.

HELYSZÍN

IDŐPONT

SEGÍTŐK

Aszód Városi Könyvtár

Gyermekkönyvtár részleg

2170 Aszód,

Kossuth L. u. 72.

keddenként

9- 12 óra között

-Márta Bettina családgondozó,

-Kulhanek Mónika munkavállalási tanácsadó

 

Kartal Művelődési ház

Családsegítő Szolgálat

2173 Kartal, Baross út 117.

hétfőként

10-12 óra között

Sisa Anita családgondozó

Verseg Családsegítő Szolgálat

2174 Verseg,

Templom tér 12.

hétfőként 12-13 óra között

 

Tóth Józsefné családgondozó

Iklad Községi Könyvtár

2181 Iklad,

Szabadság u. 61.

hétfőnként 10-13 között

Benkó Lajosné

családgondozó

Domony Családsegítő Szolgálat

2180 Domony, Fő út 81.

péntekenként 8-10 óra között

Benkó Lajosné

családgondozó

Bag Művelődési Ház

2191 Bag,

Petőfi tér 1/a

keddenként 9-11 között

-Berdó Lívia családgondozó

-Kontakt Alapítvány munkavállalási tanácsadója

Hévízgyörk Családsegítő Szolgálat

2192 Hévízgyörk,

Kossuth L. u. 6.

keddenként 13-14.30 óra között

Rabné Harkai Judit

családgondozó

Galgahévíz Családsegítő Szolgálat

2193 Galgahévíz,

Fő út 143.

szerdánként 9-11 óra között

Rabné Harkai Judit

családgondozó

Tura Városi Könyvtár

2194 Tura,

Bartók Béla tér 3.

szerdánként 9-11 között

-Kissné Bencsik Anita

-Kontakt Alapítvány

munkavállalási tanácsadója

VácszentlászlóCsaládsegítő Szolgálat

(Általános Iskola, Könyvtár)

2115 Vácszentlászló,

Fő út 2.

Zsámbok

József Attila

Művelődési Ház

2192 Zsámbok,

József Attila u. 24.

szerdánként 12-14 óra között

csütörtökönként 10-14 óra között

Szigeti Ede családgondozó

 

 

 

 

 

 

 

-Szigeti Ede családgondozó

– Himics András

munkavállalási tanácsadó

 

Lehetőségek:

 

 • Álláskeresési technikák elsajátítása.
 • Különböző eszközök térítésmentes használata (telefon, internet, újságok és hirdetések).
 • Munkahelyek közvetítése.
 • Képzési lehetőségek közvetítése.

 

A klubokat minden álláskereső térítésmentesen látogathatja a megadott helyszíneken és időpontokban.

 

Álláskereső klub Álláskereső klub

Idősek Világnapja

A Kistréségi Gondozási Központ munkatársai mindennapi munkájuk során elismerik és tiszteletben tartják, az emberek értékeit, méltóságát, származásra társadalmi helyzetre, nemre, korra, meggyőződésre tekintet nélkül.

Küldetésünk, hogy képessé tegyük a hozzánk fordulókat lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására és az általuk megfogalmazott célok elérésére.