Letölthető dokumentumok:

Aktív korúak ellátására kérelem

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016.évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adó előlegének kieg.

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenység esetén

Formanyomtatvány_rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Formanyomtatvány_környezettanulmány_hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Gépjármű adásvételi szerződés minta

Gépjármű üzembentartói szerződés minta

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi  Program  2019-2024

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés

Kérelem telepengedélyhez kötött ipari tevékenységhez

Kérelem bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység

folytatásához

Kérelem üzlet működési engedélyének kiadása iránt

Képviselő meghatalmazás

Közbeszerzési terv Kartal 2017.

Környezeti állapot 2011

Kutya bejelentő adatlap

Magánfőzés tájékoztató

Magánfőzés bevallási bejelentési mintanyomtatvány

Magánfőzés melléklet

Magánszemélyek kommunális bevallása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Tájékoztató a járművek tulajdonjogának, ill. üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemeiről

Talajterhelési díj bevallás

Talajterhelés kitöltési útmutató

Települési támogatás kitöltéséhez tájékoztató

Települési támogatás ápolási kérelem

Települési támogatás lakhatási kérelem

Települési támogatás rendkívüli kérelem