Letölthető dokumentumok:

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016.évre

Kutya bejelentő adatlap

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Kérelem telepengedélyhez kötött ipari tevékenységhez

Kérelem bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához

Kérelem üzlet működési engedélyének kiadása iránt

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adó előlegének kieg.

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenység esetén

Magánfőzés tájékoztató

Magánfőzés bevallási bejelentési_mintanyomtatvány

Magánfőzés melléklet

Aktív korúak ellátására kérelem

Gépjármű adásvételi szerződés minta

Gépjármű üzembentartói szerződés minta

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Tájékoztató a járművek tulajdonjogának, ill. üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemeiről

Környezeti állapot 2011

Közbeszerzési terv Kartal 2017.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés

Magánszemélyek kommunális bevallása

Talajterhelési-díj-bevallás

Talajterhelés kitöltési útmutató

Települési támogatás kitöltéséhez tájékoztató

Települési támogatás ápolási kérelem

Települési támogatás lakhatási kérelem

Települési támogatás rendkívüli kérelem