Településrendezési terv

TARTALOMJEGYZÉK

KARTAL

településrendezési terve és helyi építési szabályzata

tervi munkarészéhez

(jóváhagyott, végleges tervdokumentáció)

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

(108/2005.(XI.30.) sz. Kt. Határozattal jóváhagyott munkarészek)
1. Településszerkezeti terv leírása

2. Településszerkezeti terv – belterület  m= 1:8000

3. Településszerkezeti terv – igazgatási terület m= 1:20000

Alátámasztó munkarészek:

Településszerkezeti terv műszaki leírása (1. sz. munkarészhez csatolva)

terviratok:
– az úgynevezett “Hévizgyörki lakóterület” területi átcsatolásával kapcsolatos iratok másolata
– területi tervtanácsi állásfoglalás
– a településrendezési terv és helyi építési szabályzat egyeztetési anyagára vonatkozó hatósági/szakhatósági vélemények, észrevételek másolata
– tervezői válaszok
-egyeztető tárgyalás (2005. augusztus 5.) jegyzőkönyvének másolata
– egyeztető tárgyalási meghívóra érkezett hatósági/szakhatósági reagálások
– jóváhagyást megelőző területi főépítészi szakmai vélemény (2005. nov.17) másolata
– Képviselő-testületi ülés (2005.nov.30.) jegyzőkönyvének kivonata (a terv jóváhagyásáról)

4. Tájrendezési javaslat

5/a. Közműfejlesztési javaslat -vízi közművek

5/b. Közműfejlesztési javaslat – energia közművek

II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

6. HÉSZ egységes szerkezetbe foglalva  (HÉSZ egységes 2005.)

7. Szabályozási terv (belterület)

8. Külterületi szabályozási terv

Mellékletek:

Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány (I., II. kötet)