Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzata 2018. évben is támogatja a civil szervezeteket. Felhívjuk a magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, egyházak figyelmét, hogy támogatást pályázat benyújtásával igényelhetnek.

Pályázatokat a mellékelt pályázati lap kitöltésével, és a mellékletek csatolásával fogadjuk el.

Pályázati lap a kartal.hu honlapról tölthető le, valamint papír alapon a Kartali Közös Önkormányzati Hivatalban szerezhető be.

Pályázók köre: kartali székhelyű/lakcímű

-magánszemélyek,

-civil szervezetek,

-egyházak,

-alapítványok.

Benyújtás módja:

  • Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testületnek
  • személyesen, vagy postai úton /2173 Kartal, Baross u. 103./, vagy e-mailen aláírt és szkennelt formában /email: kartalph@kartal.hu/
  • 1 eredeti példányban, mellékletekkel együtt

Beadási határidő: 2018. MÁRCIUS 20. A határidő jogvesztő.

A határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázat elbírálásáról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete dönt.

A döntés ellen pályázó jogorvoslati lehetőséggel nem élhet.A pályázati adatlapon jelölt szempontoknak való megfelelés, és azok igazolása az elbírálásnál előnyt jelent.

  1. évben csak azokat a pályázatokat áll módunkban befogadni, akik az előző évi pályázati kiírásnak megfelelően a 2017. évi támogatásról elszámoltak.

A pályázati pénz felhasználásától számított 15 napon belül köteles elszámolást, beszámolót adni a civil szervezet.Az eredeti /igényelt pályázatnak megfelelő/ célra kapott összeget köteles elszámolni a civil szervezet beszámolójában.Amennyiben beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget a támogatott, abban az esetben a következő 5 év során a támogatottak köréből kizárásra kerül.

Pályázati lap 2018.