A kartali Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának felhívása

Tisztelt egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok vezetői!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E

-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek

elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

A fentiek alapján a határozatokat és az egyenleg értesítőt már nem papír alapon kapják, hanem elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül.

Kartal Adócsoport