Meghívó

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által tartandó

2019. március 25.-én hétfőn 17 órakor kezdődő lakossági fórumra

Az ülés helye: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal
2173 Kartal, Baross u. 103.

Napirendi javaslat
1.„Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)”
című projekt bemutatása, tájékoztató a kivitelezési munkálatokról
Előterjesztő: polgármester

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok!

Kartal, 2019. március 21.

Oláh Klára Mária s.k.
polgármester