Hirdetmény Kartal Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása a Baross utca -Petőfi Sándor utca – Ady Endre utca – Csokonai köz által határolt tömb északi részére tervezett bölcsőde és óvoda telkének kialakítása érdekében