Helyi Választási Bizottság választási eredmény megállapító határozatai

24_2019.(X.13.) HVB határozat a polgármester választás eredményének megállapításáról

23_2019.(X.13.) HVB határozat a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapításáról

Helyi Választási Bizottság Határozatai a polgármesterjelölt és egyéni képviselőjelöltek szavazólapjának jóváhagyásáról

21_2019. (IX.18.) HVB határozat a polgármesterjelölt szavazólapjának jóváhagyásáról

22_2019. (IX.18.) HVB határozat a képviselőjelöltek szavazólapjának jóváhagyásáról

Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vételi határozatai

3_2019.(IX.2.) HVB határozat Oláh Klára Mária polgármester jelölt

4_2019.(IX.2.) HVB határozat Langa Gábor egyéni képviselő jelölt

5_2019.(IX.2.) HVB határozat Dr. Gyöngy Mónika egyéni képviselő jelölt

6_2019.(IX.2.) HVB határozat Urbán Attila egyéni képviselő jelölt

7_2019.(IX.2.) HVB határozat Száraz Zoltán egyéni képviselő jelölt

8_2019.(IX.6.) HVB határozat Kalcsó Tibor egyéni képviselő jelölt

9_2019.(IX.6.) HVB határozat Csepeli Balázsné egyéni képviselő jelölt

10_2019.(IX.6.) HVB határozat Tóth-Ilkó Tamás egyéni képviselő jelölt

11_2019.(IX.6.) HVB határozat Hajdú Róbert Zsolt egyéni képviselő jelölt

12_2019.(IX.9.) HVB határozat Szarvas Csaba egyéni képviselő jelölt

13_2019.(IX.9.) HVB határozat Bognár László egyéni képviselő jelölt

14_2019.(IX.9.) HVB határozat Szásziné Győri Éva egyéni képviselő jelölt

15_2019.(IX.9.) HVB határozat Gergely László egyéni képviselő jelölt

16_2019.(IX.9.) HVB határozat Illés Lászlóné egyéni képviselő jelölt

17_2019.(IX.9.) HVB határozat Dulai Zsófia egyéni képviselő jelölt

18_2019.(IX.9.) HVB határozat Deák Istvánné egyéni képviselő jelölt

19_2019.(IX.9.) HVB határozat Szlucska Gábor egyéni képviselő jelölt

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2019.(VIII.8.) számú közleménye

HVIV_kozlemenye

 

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásokról

A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
Névjegyzék
A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda azokat a választópolgárokat, akik 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek 2019. augusztus 23-áig értesíti.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül felvételre a település bármely szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda ( HVI ) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.

Átjelentkezés
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig vonható vissza.
A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal
( 2019. június 26.) létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát mozgóurnát igényelhet.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
  • 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
  • a mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Jelölt -és listaállítás
A polgármesterjelölt és a helyi képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma Kartalon:

polgármesterjelölt: 145 ajánlásszám
helyi képviselőjelölt: 49 ajánlásszám

Az ajánlóíveket a Helyei Választási Irodában (2173. Kartal, Baross u. 103.) lehet igényelni 2019. augusztus 24. és szeptember 9. között, a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében. (Kivétel augusztus 24-e szombat, amikor 8 és 16 óra között ügyeletet tartunk.)

A leendő polgármesterjelöltek és a képviselőjelöltek 2019. augusztus 24-től
2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásiakat a Helyi Választási Irodának.
Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell átadni  szintén a választási irodának.

Szavazás, eredmény
A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. Követelmény továbbra is, hogy a választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem engedi szavazni a megjelentet.
A választópolgár egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás szavazólapon szavazhat.
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltere szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. ( polgármester 1 fő, képviselő 8 fő )
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Helyi Választási Iroda címe, a Helyi Választási Iroda Vezetőjének és munkatársának neve elérhetősége.
HVI iroda címe: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal, 2173. Kartal, Baross u. 103.

HVI Vezető: Balogh Zoltánné jegyző, Tel: 28/567-085. Fax: 28/ 567-106. e-mail: kartalph@kartal.hu
HVI munkatárs: Homok Edina köztisztviselő   tel: 28/567-085. Fax: 28/567-106. e-mail:  kartalph@kartal.hu
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos információk, nyomtatványok megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

Kartal, 2019. augusztus 13.

Balogh Zoltánné

HVI vezető