Felhívás

Értesítjük a tisztelt lakosságot,hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.2019.április 02-i hatállyal megszünteti a panaszfelvételi pontját a kartali Nagyközségi Könyvtárban jogszabályváltozás miatt,ezért csak a  március 28-ig beérkező ügyeket továbbíthatjuk feléjük.

Köszönjük megértésüket !

Laukó Ibolya

könyvtárvezető

Hasznos hírek

Sajtóközlemény: Játéksziget Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális színvonalának fejlesztése

címer

 

            Kartal Nagyközség Önkormányzata

 

 

A projekt a Pest  megye  Területfejlesztési  Koncepciója  2014-2030  és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás forrásból, a Pénzügyminisztérium támogatásával kerül megvalósításra.

A támogatás összege 87,69 millió Ft. A fejlesztés keretében Kartal Nagyközség Önkormányzata a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális színvonalának fejlesztését kívánja megvalósítani.

Ennek keretében Meglévő óvodai ellátást biztosító helyek, helyiségek felújítása, átépítése, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése, udvar, játszótér felújítása, valamint parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése kerül megvalósításra. Olvasson tovább »

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Az ülés ideje: 2019. január 31. (csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye:Közös Önkormányzati Hivatal 2173 Kartal, Baross u.103.

Meghívó

Meghívó

Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját

Zsákai Piroska egykori hortobágyi internált (1950-1953), ny. tanár„Kaptam egy világot”című kötetének előadással egybekötött bemutatójára, Olvasson tovább »

Zsákai plakát

A kartali Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának felhívása

Tisztelt egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok vezetői!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E

-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek

elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

A fentiek alapján a határozatokat és az egyenleg értesítőt már nem papír alapon kapják, hanem elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül.

Kartal Adócsoport

Felhívás

A HATVANI KÓRHÁZ FELÚJÍTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK, PARKOLÓ RÉSZLEGES LEZÁRÁSA
2019. január 14-vel megkezdődik a hatvani kórház energetikai felújításának első üteme.
A kivitelező a munka zavartalanságának, és a munkabiztonsági előírások betartása miatt a kórház parkolóját részlegesen lezárja, mely kapcsán az intézménybe való bejutást, illetve a parkolást korlátozva tudják biztosítani egész 2019 évben.

 

Korhaz_felujitas

Meghívó

Mindenki Karácsonya

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját ünnepváró  programjainkra 2018. december 21-22-én a Petőfi térre Olvasson tovább »

Karacsony_2018

Gyere,vonatozz és találkozz a Mikulással !

2018.december 7-én,pénteken 13.00-18.00 és

8-án szombaton 8.00-12.00 között!

Indulás a Polgármesteri Hivatal elől.

Olvasson tovább »

Mikulas_plakat_2018

Vécsey László fogadóórája

Vécsey László a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője fogadóórát tart

Helyszín:Kartal, Polgármesteri Hivatal

Időpont:2018.november 28.szerda, 17.00-18.00

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

Mavrák Krisztina +36-20-212-9660 vecseylaszlo@fidesz.hu elérhetőségeken.

Vecsey

Tájékoztató a településképi rendeletről (TKR) és a településképi arculati kézikönyvről (TAK)

Tisztelt Lakosság, Építtetők, Tervezők!

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi rendelet (TKR). Olvasson tovább »

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat beadási határidejének módosítása

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő ésaz önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. NOVEMBER 13.

A települési önkormányzati döntés módosított határideje:

2018. DECEMBER 13.

 

Módosított “A” típusú pályázati kiírás

Módosított “B” típusú pályázati kiírás

Lakossági tájékoztató a hulladék elszállításáról

Tájékoztatjuk a lakosságot,hogy a hulladék elszállítása a megszokott rend szerint történik.Kérjük,hogy a gyűjtőedényeket a csütörtöki napon szíveskedjenek kihelyezni.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

Tájékoztatás a hulladékszállítás ideiglenes felfüggesztéséről

Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatom Önöket, hogy Kartal településen ( és a környező 116 településen) hulladékszállítást végző Zöld Híd B.I.G.G Nkft határozatlan időre felfüggesztette a kommunális hulladékszállítást.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően erről tájékoztattam a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására jogosult közszolgáltató kijelölésére illetékes, amennyiben  a Zöld Híd B.I.G.G Nkft nem indítja újra a szállítást.

A hulladékszállítás elmaradásából eredő problémák hamarosan megnyugtató módon rendeződni fognak, addig kérjük a lakosság türelmét és megértését.

Jelen tájékoztatás mellékleteként olvashatják a Zöld Híd B.I.G.G Nkft lakossági tájékoztatóját, kérem, hogy a kialakult helyzet rendezéséig ennek megfelelően szíveskedjenek eljárni.

A hulladékszállításban történő bármilyen változás esetén a lakosságot értesíteni fogjuk.

Kartal, 2018. október 30.

Oláh Klára Mária

polgármester

Olvasson tovább »

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit KFT.lakossági tájékoztatója a hulladékszállítás határozatlan ideig tartó felfüggesztéséről

 

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk október 29-től (hétfő) a hulladékszállítást a működtetés pénzügyi feltételeinek hiánya miatt, határozatlan időre felfüggeszti.
Az Önök érdekeit szem előtt tartva a helyzet megoldásán dolgozunk. Azonnali célunk az újraindításhoz szükséges fedezet biztosítása. Ez ügyben korábban tárgyalásokat kezdeményeztünk a finanszírozásért felelős Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.- vel. Pénzügyi teljesítés esetén a szolgáltatásainkat azonnal indítjuk.
Hosszú távú célként pedig a kiszámítható, biztonságos és fenntartható hulladékszállítás anyagi feltételeinek megteremtéséért tárgyalunk, harcolunk.
A fentiek teljesítése érdekében az Önök számára legjobb megoldásokat választva, maximális körültekintéssel fogunk eljárni.
Az átmeneti időszakban a keletkezett hulladékokkal kapcsolatban kérjük az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni:

Meddig tart a leállás?
– Hosszabb leállás esetén a Katasztrófavédelem köteles gondoskodni a hulladék elszállításáról, ezért egy, maximum két szállítás kimaradására lehet számítani.

Mi legyen az ottmaradt hulladékkal?
– Kérjük, hogy a felhalmozódó hulladékot biztonságos módon, az edény méretének megfelelő, a későbbi elszállíthatóság érdekében lezárt zsákokban, lehetőleg saját területen tárolják. Társasházak esetén javasoljuk, hogy a közös képviselő vagy a gondnok segítségével jelöljék ki az átmenetileg felhalmozódó, zsákokban gyűjtött hulladékok ideiglenes tárolási helyét.

Van-e lehetőség arra, hogy az ügyfél maga gondoskodjon a beszállításról?
– A leállás nem csak a szállítást, hanem a hulladék tárolást és feldolgozást is érinti, ezért a leállási időszakban beszállítást sajnos nem áll módunkban fogadni.
A leállás ideje alatt valamennyi központunk, telephelyünk és hulladékudvarunk zárva tart.

Ha kimarad a gyűjtés, jóváírásra kerül a szolgáltatási díj is?
Mivel a keletkező hulladék egy- későbbi időpontban elszállításra kerül, így a szolgáltatási díj nem változik.
Bízunk benne, hogy a hulladékszállítás elmaradásából fakadó problémák hamarosan megnyugtató módon rendeződnek, addig szíves türelmüket és együttműködésüket kérjük.
Zöld Híd B.I.G.G. NKft.
Gödöllő,2018.10.26.