ÁLLÁSHIRDETÉS

                                                   

Hasznos hírek

Burkolatjavítási munkák – Bag M3

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3105 j. Aszód – Sülysáp összekötő út 0+602 km szelvényében lévő Bagi vasút feletti hídon (3 sz. főút – M3 autópálya között) 2022. március 2-án 10:00 – 15:00 között burkolatjavítási munkálatokat végeznek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. monori mérnökségének szakemberei.

A burkolathibák elhelyezkedése, és a híd kis szélessége miatt a munkálatok csak időszakos teljes zárás mellett tudnak megvalósulni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkálatok idejére ugyan teljes útzárat vezetünk be, de 10-15 percenként felfüggesztjük a munkavégzést a forgalom átengedésének céljából.

A karbantartási munka pontos befejezésének időpontjáról a http://www.utinform.hu elérhetőségen is tájékozódhatnak. 
A munkavégzés kapcsán a közútkezelő a közlekedők türelmét és megértését kéri, a munkálatok az ő érdeküket szolgálják.

Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére

Kartal Nagyközség Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross u 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

Ellátandó feladatok:

Kartal és Verseg aljegyzői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körébe a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal Versegi Kirendeltségének vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatási-szervezői végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, államigazgatási, jogász, közigazgatás-szervező,

•         vezetői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű ASP szakrendszer,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata;

•         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz

(a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltánné nyújt, a 06305032867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u 103 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K I./312/2022 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Elektronikus úton Balogh Zoltánné részére a jegyzo@kartal.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 7. A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel .

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idvh6oaye7

Álláspályázat jegyzői munkakör betöltésére

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross u 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kartali Közös Önkormányzati Hivatal vezetése a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. A hivatalhoz tartozó települések: Kartal nagyközség és Verseg község.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatási-szervezői végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         a kiállítástól számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata;

•         a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 §.-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

•         a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések bemutatása

•         nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatás-szervező,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltánné jegyző nyújt, a 06305032867 – os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u 103.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

K I./427/2022, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Elektronikus úton Oláh Klára Mária részére a polgarmester@kartal.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kartal.hu – 2022. február 16.

•         www.verseg.hu – 2022. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 15.

A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idmh2wgve5

ÉRTESÍTÉS ÁRAMSZÜNETRŐL

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. ezúton is értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2022. február 25-én, pénteken 9- 13 óra között középfeszültségű hálózati munkák  miatt, mentesíteni kell a hálózat bizonyos szakaszait.

Az érintett terület a csatolt térképen piros kiemeléssel jelölt utcák, szakaszok.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják.

Az áramszünetekkel kapcsolatos kellemetlenségekért, szíves türelmüket és megértésüket kérik.


Elektronikai hulladékgyűjtés

ÉRTESÍTÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk a hivatal hátsó udvarában (megközelítés a Hársfa utcai bejárat felől).

Átvétel helye:                           Kartali Közös Önkormányzati Hivatal  

                                                                        hátsó udvar

Átvétel ideje:                     2021. november 29 – 2021. december 01.

                                             Hétfőtől – Szerdáig:                  8.00 – 18.00

A következő hulladékokat vesszük át:

Minden olyan berendezést átveszünk, ami elektromos árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, bojler, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, világítás armatúrák, játékkonzolok).

Sajnos a következő hulladékokat nem tudjuk átvenni: orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alu-kábel, koax kábel, radioaktív berendezések, fénycsövek, autó akkumulátor, napelem, kegyeleti hűtő.

Kartal, 2021.11.09.