Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásokról

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásokról

 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
Névjegyzék
A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda azokat a választópolgárokat, akik 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek 2019. augusztus 23-áig értesíti.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül felvételre a település bármely szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda ( HVI ) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.

Átjelentkezés
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig vonható vissza.
A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal
( 2019. június 26.) létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát mozgóurnát igényelhet.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
  • 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
  • a mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Jelölt -és listaállítás
A polgármesterjelölt és a helyi képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma Kartalon:

polgármesterjelölt: 145 ajánlásszám
helyi képviselőjelölt: 49 ajánlásszám

Az ajánlóíveket a Helyei Választási Irodában (2173. Kartal, Baross u. 103.) lehet igényelni 2019. augusztus 24. és szeptember 9. között, a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében. (Kivétel augusztus 24-e szombat, amikor 8 és 16 óra között ügyeletet tartunk.)

A leendő polgármesterjelöltek és a képviselőjelöltek 2019. augusztus 24-től
2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásiakat a Helyi Választási Irodának.
Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell átadni  szintén a választási irodának.

Szavazás, eredmény
A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. Követelmény továbbra is, hogy a választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem engedi szavazni a megjelentet.
A választópolgár egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás szavazólapon szavazhat.
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltere szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. ( polgármester 1 fő, képviselő 8 fő )
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Helyi Választási Iroda címe, a Helyi Választási Iroda Vezetőjének és munkatársának neve elérhetősége.
HVI iroda címe: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal, 2173. Kartal, Baross u. 103.

HVI Vezető: Balogh Zoltánné jegyző, Tel: 28/567-085. Fax: 28/ 567-106. e-mail: kartalph@kartal.hu
HVI munkatárs: Homok Edina köztisztviselő   tel: 28/567-085. Fax: 28/567-106. e-mail:  kartalph@kartal.hu
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos információk, nyomtatványok megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

Kartal, 2019. augusztus 13.

Balogh Zoltánné

HVI vezető

Tájékoztató a 2019 évi önkormányzati választásokhoz.pdf

ÉRTESÍTÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk a hivatal hátsó udvarában (megközelítés a Hársfa utca felőli bejárat felől).

Átvétel helye: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal,

                      hátsó udvar

Átvétel ideje: 2019. szeptember 2 – 2019. szeptember 7.

Hétfőtől – Péntekig                                 : 8.00 – 17.00

Szombaton                                              : 8.00 – 13.00

Átvétel feltétele: az elektronikai hulladék szerkezetileg hiánytalan legyen (minden alkatrésze meglegyen).

Oláh Klára pm.

Elektronikai hull kép

Hasznos hírek

Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartása

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár és a Művelődési Ház 2019. augusztus 12 – 2019. augusztus 25-ig nyári szabadság miatt zárva tart.

2019. augusztus 26-tól a megszokott rendben működik mindkét intézmény.

Megértésüket köszönjük!

Jó nyaralást és pihenést kívánunk!

Napocskas-jatekcsomag

 

 

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Az ülés ideje : 2019.július 24. (szerda) 15.00 óra

Az ülés helye: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

2173 Kartal, Baross u.103.

Meghívó

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal 2019.július 25-26.napján igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva van.

A szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:

2019. július 24. (szerda):  8.00 -16.00 óráig

A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:

2019.július 29. (hétfő): 08.00 – 16.00 óráig .

 

Értesítés útlezárásokról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,hogy a Császár utcában az iskola parkolója mellett, az Ady Endre utcában a bölcsőde bejárata mellett, az Iskola utca Császár utca felőli végén útlezárások lesznek a forgalom lassító küszöbök beépítése miatt.
A Császár utcában és az Ady Endre utcában 2019. július 3-án délelőtt, az Iskola utcában 2019. július 5-én délelőtt kezdődik a munka.
A betonalap elkészítése és a burkolás kb 5 napot vesz igénybe, ezért a  lezárt részeket a környező utakról, kerülővel lehet megközelíteni.
Minden érintett türelmét és megértését kérjük.
Önkormányzat.

Részvétnyilvánítás

Kartal Nagyközség Önkormányzata és Kartal település nevében is búcsúzunk Urbán Imrétől, Kartal első polgármesterétől.
Hihetetlen és felfoghatatlan ez mindannyiunk számára…
Őszinte részvétünk a családnak.

Tisztelettel adózva:

Oláh Klára

Urban_Imre

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Az ülés ideje : 2019.június 27. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

2173 Kartal, Baross u.103.

Meghívó 2019.06.27.

Ismét véradás Kartalon

Változás !!!

Véradás helye: Kartal, Felsőtagozatos Iskola Olvasson tovább »

Veradas_Kartal_2019_junius

Felhívás főzőversenyre

Családi nap

2019.június 29. szombat

Szeretettel várjuk minden főzni szerető, versenyezni vágyó csapat, baráti közösség jelentkezését, Olvasson tovább »

Fozoverseny_felhivas_2019

Értesítés zöldhulladék zsákok osztásáról

Tisztelt Lakosság!

Márciustól elkezdődött a zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztása (háztartásonként 4 db/hó térítésmentesen, azon felül térítési díj 50,- Ft/db ellenében).

Az előző évekhez képest annyi változást vezettünk be, hogy havonta egy hetet biztosítunk az ingyenes és a fizetős zsákok elvitelére, illetve az átvétel helyszíne megváltozik.

 

Átvétel helye:  Könyvtár épülete (Kartal, Baross út 115).

Átvétel ideje:   2019. május 20 – 2019. május 24.

Könyvtár nyitvatartási ideje:     9.00 – 17.00
Olvasson tovább »

Meghívó

2019. május 26-án, vasárnap a
MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKNAPJA
alkalmából emlékezzünk együtt azokra,akik életüket áldozták magyar hazánkért!
18.00 órakor szentmise a kartali  Szt. Erzsébet templomban,
majd azt követően ökumenikus ünnepi műsor és koszorúzás a Hősök emlékművénél.

Hosok_napja_plakat_2019

Tájékoztatás tüdőszűrésről


  • a 40 év feletti személyeknek  költségmentes a tüdőszűrés
  • a 18 és 40 év közötti személyeknek  1700 Ft térítési díjat

kell fizetniük (csekket a helyszínen kapnak)

  • a 14 és 18 év közötti személyeknek ingyenes 

        amennyiben rendelkezik: Olvasson tovább »

Tudoszures_2019

Meghívó

A Vp6-7.2.1-7.4.1.1-16  Kódszámú Művelődési Ház Épületének Felújítása, Korszerűsítése Című Projekt  Záró Rendezvényére : Időpont: 2019. Május 10. 14.00 Óra Olvasson tovább »

Muvhaz_atado_plakat2