HIRDETMÉNY

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

IDE KATTINTVA

Hasznos hírek

Vállalkozók és vállalkozások figyelmébe!

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

1.§ (4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja (2020. 04. 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 140/2020. Korm. rendelet iparűzési adóra vonatkozó részének értelmezésével kapcsolatos Pénzügyminisztériumtól kapott válasz alapján az iparűzési adó bevallási kötelezettségüket a Korm. rendelet hatálybalépése (2020.04.22.) előtt teljesítőkre nem terjed ki a Korm. rendelet időbeli hatálya, így esetükben 2020. május 31-én lesz esedékes a bevallott adó és a megfizetett adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés pozitív különbözete. 

Kartal, 2020. május 11.

                                                                                                                              Adócsoport

Lakossági felhívás

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, 5 nappal az égetést megelőzően írásban be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://pest.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

Fogászati rendelés változása


2020.04.27-től
A koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzet ideje alatt a fogászati rendelők
CSAK SÜRGŐSSÉGI ellátást biztosíthatnak.
A sürgősségi ellátáskörébe a valóban hirtelen fellépő fájdalmak,
friss baleseti sérülések tartoznak.
A korlátozás oka a kialakult világjárvány és az a tény, hogy a fogászati fúrásnál
aeoroszol képződik, aminek belégzése
a koronavírus terjedésével kapcsolatban fokozottan veszélyes.
A fogászati kezelések tehát veszélyeztetik a rendelőkben megforduló
minden pácienst és felgyorsíthatják a vírus terjedését.
Ezért döntött úgy Magyarország Kormánya, hogy a fogászati kezeléseket és rendelők látogatását fokozottan korlátozza.
Elérhetőségek:
Tel.: +36 28/437-744, +36 20/519-06-01, fogsor@gmail.com

Lakossági tájékoztató

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 22-24. szám alatti telephelyén működő Belgyógyászati ambulancia áthelyezésre került a 1089 Budapest, Üllői út 86. szám alatti telephelyén lévő Sürgősségi Betegellátó Osztályra.

A Madarász Viktor utcai telephelyre beutalt betegek felvétele is a Sürgősségi Betegellátó Osztályon történik, kivéve a Koraszülött Osztályra felvételre kerülő betegek, akik előzetes megbeszélés alapján a Madarász Viktor utcai Koraszülött Részlegen kerülnek felvételre.

Megértésüket köszönjük!

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogorvosi ellátás

TISZTELT BETEGÜNK!

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében

Magyarország egész területére a 2020. március 11-én 15 órától hatályba lépő 40/2020. (III. 11.), számú rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása értelmében:

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a  szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a  veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása miatta  veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. 

Kérem, hogy esetleges kérdéseikkel, bizalommal forduljanak fogorvos kollégáimhoz  

Dr. Petrik Dorina,  Dr. Józsa Alexandra  06 28 437 744.  

Megértésüket megköszönve,

Gödöllő, 2020. 03. 16.

                                      Tisztelettel:

dr. Gál József Miklós

DentoGál Kft. ügyvezető igazgató

Friss tájékoztatás és információk az új típusú koronavírussal kapcsolatban

A bal oldali menüben COVID-19 tájékoztatók, információk
http://www.kartal.hu/covid19-tajekoztatok-informaciok cím alatt megtalálják az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott legfrissebb információkat, tájékoztató anyagokat.