Önkormányzati tájékoztatás és intézkedések

Az alábbi önkormányzati intézmények működése átmenetileg SZÜNETEL:

 • Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
 • Játéksziget Bölcsőde
 • Művelődési Ház
 • Kartali Nagyközségi Könyvtár
 • Kovács László Sportcsarnok

Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadási időben működik:

 • Hétfőn és szerdai napon:        8.00 – 16.00
 • Pénteken:                                    8.00 – 12.00

          Kérjük, részesítsék előnybe az elektronikus elérhetőségeinket:

Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola:

 • digitális oktatás keretében látja el a feladatát

Védőnői szolgáltatás: telefonos időpont egyeztetés alapján      8.00 – 16.00

 • Kartal I. körzet: Szabó Enikő:                   30 952 4478
 • Kartal II. körzet: Tarrné Bacsó Ágnes:   30 773 1930

Családlátogatás csak sürgős esetben, szülő kérésére!

Háziorvosi szolgálatok:

Dr. Tankó Géza:                           06 28 437 315

Beteg bejelentése és rendelés:               9.00 – 11.00

Receptek felírása telefonon:                    11.00 – 13.00

Dr. Katona Miklós:                              06 28 437 328

Beteg bejelentése és rendelés:               8.00 – 10.00

Receptek felírása telefonon:               10.00 – 12.00

Gyermekorvosi szolgálat:

Dr. Stahorszky Margit:    06 28 437 329, 06 70 390 7865

Hétfő, kedd, csütörtök, pénteki napokon:   9.00 – 11.00

Szerda:                                                                15.00 – 17.00

Egészséges csecsemő tanácsadása
szerdán: 9.00 – 10.00

Fogorvosi szolgálat:           06 28 437 744

 • Hétfő:                             10.00 – 17.00
 • Kedd:                                14.00 – 18.00
 • Szerda:                             11.00 – 18.00
 • Csütörtök:                     14.00 – 17.00
 • Péntek:                            8.00 – 11.00

Aszódi Orvosi Ügyelet: 06 70 3703104

 • Hétköznap:                       16.00 – 08.00
 • Hétvégén, ünnep- és
 • munkaszüneti napokon: 8.00 – 08.00

Önkormányzati étkezés biztosítása:

 • szociális- és vendégétkezők számára a megszokott rend szerint
 • egyedülálló idősek, hátrányos helyzetű gyermekek részére étkeztetés igénybejelentés alapján

iskolai konyha:                 06 30 504 1765

óvodai konyha:                06 30 612 7564

A megbetegedések függvényében további szigorításokra kell felkészülnünk, melyekről haladéktalanul tájékoztatom Önöket.

Vigyázzanak magukra és egymásra, jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

   Oláh Klára Mária polgármester

Gyermekorvosi rendelés 2020. márc. 18-tól

A rendelési idők az alábbiak szerint módosulnak visszavonásig:

Hétfő: 9-11 óra

Kedd: 9-11 óra

Szerda: 15-17 óra

Csütörtök : 9-11 óra

Péntek: 9-11 óra

Egészséges csecsemő tanácsadása: szerda 9-10 óra.

A kötelező és ajánlott védőoltások továbbra is beadásra kerülnek! Lázas gyermek fogadása csak előzetes időpont egyeztetéssel! Időpontot telefonon és e-mailben is lehet kérni! Mint a legtöbb egészségügyi intézményben, holnaptól a gyermekorvosi rendelőben is egykapus belépési rendszer lép érvénybe. Egy beteg a rendelőben vizsgálaton, egy beteg a váróhelyiségben várakozhat. Egy beteggel max. 1 kísérő várakozzon! Nem sürgős beutalások jelenleg nem lehetségesek, a legtöbb szakrendelő nem működik. Jelen helyzet miatt a 14 év alattiak receptjei is kiválthatóak felírási igazolás nélkül! Tehát, akinek csak tápszer receptre lenne szüksége, annak elég ezt telefonon vagy e-mailben jelezni a doktornőnek, beküldi a központi rendszerbe és TAJ számmal, személyi igazolvánnyal kiválthatóak a gyógyszertárban, papír alapú recept nélkül is.

Hasznos hírek

Önkormányzati tájékoztatás és intézkedések

Tisztelt Kartali Lakosok!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. i-ában döntött arról, hogy a bölcsődei, valamint az óvodai ellátást végző intézmény esetében az elhelyezés szerinti polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el.

Fenti javaslat alapján úgy határoztam, hogy további kormányzati intézkedés elrendeléséig

az óvoda és a bölcsőde a nyári nyitva tartás szabályai szerint működik.

Felhívjuk figyelmüket és kérjük együttműködésüket abban, hogy az ügyelet lehetőségével csak rendkívül indokolt esetben éljenek, azaz a gyermekeket csak és kizárólag abban az esetben tudjuk fogadni az intézményekben, amennyiben:

 • a gyermek egészséges, tünetmentes,
 • a gyermek családtagjai nem jártak külföldön, fertőzött területen az elmúlt két hétben,
 • a gyermek felügyeletét a szülők munkavégzése miatt más módon nem tudják megoldani, illetve
 • a gyermek felügyeletét csak a fokozottan veszélyeztetett nagyszülői közreműködéssel tudnák megoldani.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az óvoda és bölcsőde épületébe szülő nem léphet be, a gyermekeket a bejáratnál az intézményi dolgozók veszik át és adják át távozáskor.

Az általános iskola a kormányzati intézkedéseknek megfelelően digitális oktatás keretében látja el a feladatát.

A védőnői szolgáltatás igénybevétele továbbra is időpont egyeztetés alapján történik, kérjük, hogy a fogadó helyiségekben egyszerre csak 1 szülő tartózkodjon gyermekével, a többiek az udvaron várakozzanak.

A védőnői ellátással kapcsolatosan központi állásfoglalás várható, amely fentieket módosíthatja.

A sportcsarnok, művelődési ház, könyvtár további intézkedésig 2020. 03. 16-tól zárva tart.

Az önkormányzati étkeztetést továbbra is biztosítjuk.

A hivatal fokozott járványügyi intézkedések mellett változatlanul működik.

Kérem, tartsák be a higiéniai előírásokat, ajánlásokat, kéréseket.

Ne menjenek tömegbe és gyermekeiket se engedjék!

A megbetegedések függvényében további szigorításokra kell felkészülnünk, melyekről haladéktalanul tájékoztatom Önöket.

Fenti intézkedéseket kimondottan a lakosság érdekében vezetem be, az emberi életet mindenekelőtt előtérbe helyezve, amely mindenkitől megköveteli a felelősségteljes magatartást.

Vigyázzanak magukra és egymásra, jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

Oláh Klára Mária

polgármester

Elmarad a március 15-ei ünnepség

Kedves Kartaliak!

Tisztelettel emlékezünk a múltra, de a jelenben élünk,
és a jövő iránt felelősséggel tartozunk!

Az elmúlt időszak eseményeit és az Operatív Törzs ajánlását figyelembe véve településünkön a március 15-ei ünnepség elmarad.

Megértésüket megköszönve és JÓ EGÉSZSÉGET kívánva, üdvözlettel:

Oláh Klára

KORONAVÍRUS


Tisztelt Betegek!
Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvosát vagy
hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása történik.
06-80-277-445, 06-80-277-456
NE menjen orvosi rendelőbe, váróba!
Tömegközlekedést NE használjon!
Maradjon otthon!
További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak:
http://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tájékoztatok

Szükség esetén keresse TELEFONON háziorvosát, ügyeleti időben pedig az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. diszpécserközpontjának
06-703-703-104-es telefonszámát hívja.

Tájékoztató adószámla kivonatról!

A helyi adó és gépjárműadó fizetési időpontot megelőzően (március 15. és szeptember 15.) az adószámla-kivonatokat az önkormányzati adóhatóság postán, valamint az elektronikus tárhelyekre is megküldi az érintettek részére.

A magánszemélyek többnyire postai úton – sima postai küldeményként – kapnak értesítést. Az egyéni vállalkozók és gazdálkodók, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek, részükre elektronikusan a tárhelyekre kerül kiküldésre az adószámla-kivonat. /Ezért is fontos, hogy szíveskedjen nézni a tárhelyeikre érkező leveleket, illetve a postaládákat/

 Az adószámla-kivonatok (ha szükséges csekkel) sima postai küldeményként érkezik Önhöz, vagy csekk nélkül elektronikus kézbesítés esetén tárhelyeikre.

Jelenleg, azon adózó kapott vagy napokon belül fog kapni az elektronikus tárhelyére, vagy postán a megadott címére adószámla-kivonatot (a jelzett 2020.02.xx. napi állapot alapján), akinek 500 Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettsége van illetve lesz, 2020. március 16-ig az önkormányzati adóhatóság felé. Ez lehet tartozás, vagy 2020. március 16-ig fizetendő adórész is.

Kartal, 2020. február 27.

Kartal adócsoport

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója a tűzgyújtási szabályzat változásáról

Szabadtéri égetés

Főszabály, hogy szabadtéren égetni TILOS, kivéve ha azt jogszabály (az adott település önkormányzati rendelete) külön megengedi. A szabadtéri égetés során száraz növényi hulladékon kívül egyéb hulladék égetése TILOS, belterületen és külterületen egyaránt.

Szabadtéri tűzgyújtás

Belterületen és külterületen növényi eredetű hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és az abban foglalt feltételek mellett.

Külterületi irányított égetés

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést, abban az esetben, ha azt az adott település önkormányzati rendelete engedélyezi. Az irányított égetés terjedelmét, időpontját, helyszínét (földrajzi koordinátákkal, helyrajzi számmal) a megkezdés előtt 5 nappal a katasztrófavédelem területi szervéhez írásban be kell jelenteni. Érvényben lévő tűzgyújtási tilalom idején az irányított égetés végzése tilos.

Hasznos tanácsok a szabadtéri tűzgyújtáshoz

A kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás (otthoni sütés – főzés, bográcsozás stb.) továbbra is megengedett. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet ne hagyjuk őrizetlenül. Mindig gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű oltóanyagról és legyen nálunk a tűz oltására alkalmas szerszám. Figyeljünk, hogy ne legyen a tűzgyújtás környezetében könnyen lángra kapó éghető anyagok. Külön figyelmet fordítsunk arra, hogy hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, mert a lángok így könnyebben továbbterjedhetnek.

Jogszabályi Hivatkozás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról – 111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Türelmi időszak a matricák kiragasztására

zoldhidprogram_web_0

 

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítási szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése érdekében „matricás” azonosító módszert vezet be Kartalon is.  Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásra jogosult Ügyfelek matricával jelölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján kollégáink tudják, hogy kik jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

A  szolgáltató türelmi időszakot hirdet meg 2020 február végéig, ami azt jelenti,hogy hiány esetén figyelmeztetik az ingatlantulajdonosokat a matrica kiragasztására a hulladéktárolókra.
Ennél fogva minden esetleges félreértés tisztázására marad ideje az ügyfeleknek a társaság által végzett ellenőrzések megkezdése előtt.
Március hónaptól azokat a hulladéktárolókat, melyen nem lesz matrica, nem fogják kiüríteni.

https://www.zoldhid.hu/blog/turelmi-idoszak-matricak-kiragasztasara

https://www.zoldhid.hu/blog/tajekoztato-matricas-hulladekszallitasi-rendszerrol

Értesítés körzeti erdőtervezés megkezdéséről

Értesítjük a tisztelt erdőtulajdonosokat, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) a jogszabályokban előírtaknak megfelelően megkezdi a Gödöllői erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.

kepek_erdo1-matra_12428103471

PE-06 ERDŐ 2559-2 2020 aláírt

Részletes információk:

http://www.nfk.gov.hu/Godolloi_erdotervezesi_korzet_news_553

Járdán, illetve kerékpárúton történő parkolás

Az utóbbi napokban több lakossági bejelentés érkezett az önkormányzati hivatalba,

amely szerint többen az ingatlanuk előtti járdán, illetve a főúton a járdán és a kerékpárúton parkolnak.

A parkolás, illetve a várakozás feltételeit a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet, – közismertebb nevén a KRESZ – szabályozza.

Parkolás járdán

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kartal településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett,

önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint,

a mellékelt tájékoztató  alapján.

KSH statisztikai adatszolgáltatás tájékoztatás 2020

Értesítés

Kedves Könyvtár Látogatók!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Könyvtár 2020. január 29-30-án technikai okok miatt zárva lesz.

Köszönjük megértésüket!

Pályázati kiírás a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére

Kartal Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.§-a és 20/B.§-a alapján pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár (2173. Kartal, Baross u.117 és 115.) intézményvezetői beosztásának (magasabb vezető) betöltésére.

Részletek:

Pályázati kiírás a Művelődési Ház és Könyvár intézményvezetői álláshelyére

Belterületi utak felújítása Kartalon

Sajtóközlemény

Kedvezményezett neve: Kartal Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: PM_ONKORMUT_2018/73 SZ. BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZAT

A támogatás összege: 149,9 millió Ft

Logok2

A projekt a Pest  megye  Területfejlesztési  Koncepciója  2014-2030  és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásforrásból, a Pénzügyminisztérium támogatásával kerül megvalósításra.

A fejlesztés keretében Kartal Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és korszerűsítését kívánja megvalósítani.

A projekt megvalósítási helyei:

 • Ady Endre utca, hrsz.: 841
 • Bartók Béla út – északi szakasz, hrsz.: 1266
 • Bartók Béla út – déli szakasz, hrsz.: 1026
 • Béke utca, hrsz.: 1174
 • Császár utca, hrsz.: 759
 • Iskola utca, hrsz.: 930
 • Könyves Kálmán utca, hrsz.:113
 • Kun utca, hrsz.: 760/1
 • Temető köz, hrsz.: 340
 • Zrínyi Miklós utca, hrsz.: 141

A munkálatok megkezdésének időpontja 2019.03.18.

A beruházás várhatóan 2019. november 15-én kerül befejezésre.

A kivitelezést végző cég neve: HAJNÁCZKINVEST Kft.

A projekt keretében Kartal Nagyközség meglévő, szilárd burkolatú utcáinak korszerűsítésre kerül sor,

amik mentén számos forgalomvonzó létesítmény, közszolgáltatás található úgy, mint iskola, óvoda,

bölcsőde, sportcsarnok, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, művelődési ház, temető, kereskedelmi

és vendéglátó egységek, a település szempontjából jelentős foglalkoztatók és egyéb vállalkozások.

A felújítandó utcák mindegyike rossz állapotú, felújításuk mára elkerülhetetlenné vált.

Felújítás előtt:

Felújítási  munkák közben:

Felújítás után:

 

Tájékoztatás vadászatról

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2020. január 11. napján a
Virágospuszta Vadásztársaság társasvadászatot tart a mellékelt térkép
szerinti 13-571750-201 kódszámú vadászterületen.

Vadászterület.pdf vadászati térkép

Meghívó közmeghallgatásra

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST  tart, melyre ezúttal tisztelettel meghívja

Kartal nagyközség lakosságát.

Időpont:2019. december 16. hétfő 17 óra

Helyszín: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal, 2173. Kartal, Baross u.103.

Közmeghallgatás meghívó