Kérelem hatósági bizonyítvány iránt, lakás rendeltetési egység számáról

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott földgáz többletmennyiség igénybevételéhez készített hatósági bizonyítvány iránti kérelem minta ITT érhető el, melynek használata nem kötelező. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

Tisztelettel:

Nagy János

jegyző

Hasznos hírek

Hibabejelentés – MVM Émász Áramhálózati Kft.

·       Telefonon:06-80-42-43-44

·       https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/ Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

              Csak közvilágítás

·       Az MVM Next EnergiApp-jában található közvilágítás hibajelentésen keresztül

·       E-mail-ban a kozvilagitas@mvmemaszhalozat.hu címen

OPUS TIGÁZ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA

A Földgázszállító Zrt. TMK meghirdetett gázszünete miatt, Aszód, Domony, Iklad, Kartal, Verseg településeken és külterületein

2022. 07. 22. 09:00 órától 2022. 07. 22. 13:00 óráig a gázszolgáltatást szüneteltetik illetve korlátozzák.

Lakossági szinten a csőhálózatból biztosítják a folyamatos  gázszolgáltatást,  de  a  100 m3/h névleges teljesítmény feletti felhasználók értesítést kapnak, hogy számukra sajnos ez a lehetőség nem áll fenn, tehát főelzárójuk az érintett időszakban lezárandó.

Fentiek a vészhelyzet elkerülése végett lényegesek, mivel a gázvezeték megsértése a leállás ideje alatt nem észlelhető, a rendszer leürül, a lakosság gázszolgáltatás nélkül marad, valamint gáz visszaadásakor elhúzódó problémákat okoz.

A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért megértést kérnek!

Változás a hulladékgyűjtés kezdési időpontjában!

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton kérjük Önöket, hogy a hőségriasztás miatt, a gyűjtési napon reggel 5 óráig legyenek szívesek a kommunális,zöld és szelektív hulladékokat az ingatlanok elé jól látható és megközelíthető helyre kihelyezni.A napközbeni hőség miatt, járataink korábban érkeznek a településekre. Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel: DTkH Ügyfélszolgálata


ÁLLÁSHIRDETÉS

                                                   

Burkolatjavítási munkák – Bag M3

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3105 j. Aszód – Sülysáp összekötő út 0+602 km szelvényében lévő Bagi vasút feletti hídon (3 sz. főút – M3 autópálya között) 2022. március 2-án 10:00 – 15:00 között burkolatjavítási munkálatokat végeznek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. monori mérnökségének szakemberei.

A burkolathibák elhelyezkedése, és a híd kis szélessége miatt a munkálatok csak időszakos teljes zárás mellett tudnak megvalósulni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkálatok idejére ugyan teljes útzárat vezetünk be, de 10-15 percenként felfüggesztjük a munkavégzést a forgalom átengedésének céljából.

A karbantartási munka pontos befejezésének időpontjáról a http://www.utinform.hu elérhetőségen is tájékozódhatnak. 
A munkavégzés kapcsán a közútkezelő a közlekedők türelmét és megértését kéri, a munkálatok az ő érdeküket szolgálják.

Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére

Kartal Nagyközség Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross u 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

Ellátandó feladatok:

Kartal és Verseg aljegyzői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körébe a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal Versegi Kirendeltségének vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatási-szervezői végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, államigazgatási, jogász, közigazgatás-szervező,

•         vezetői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű ASP szakrendszer,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata;

•         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz

(a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltánné nyújt, a 06305032867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u 103 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K I./312/2022 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Elektronikus úton Balogh Zoltánné részére a jegyzo@kartal.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 7. A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel .

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idvh6oaye7

Álláspályázat jegyzői munkakör betöltésére

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross u 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kartali Közös Önkormányzati Hivatal vezetése a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. A hivatalhoz tartozó települések: Kartal nagyközség és Verseg község.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatási-szervezői végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         a kiállítástól számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata;

•         a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 §.-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

•         a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések bemutatása

•         nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, államigazgatási, jogász, közigazgatás-szervező,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltánné jegyző nyújt, a 06305032867 – os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u 103.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

K I./427/2022, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Elektronikus úton Oláh Klára Mária részére a polgarmester@kartal.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kartal.hu – 2022. február 16.

•         www.verseg.hu – 2022. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 15.

A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idmh2wgve5