Vállalkozók és vállalkozások figyelmébe!

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

1.§ (4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja (2020. 04. 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 140/2020. Korm. rendelet iparűzési adóra vonatkozó részének értelmezésével kapcsolatos Pénzügyminisztériumtól kapott válasz alapján az iparűzési adó bevallási kötelezettségüket a Korm. rendelet hatálybalépése (2020.04.22.) előtt teljesítőkre nem terjed ki a Korm. rendelet időbeli hatálya, így esetükben 2020. május 31-én lesz esedékes a bevallott adó és a megfizetett adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés pozitív különbözete. 

Kartal, 2020. május 11.

                                                                                                                              Adócsoport